AURA PRZEDSTAWIENIA

To właśnie dokładnie aura przedstawienia Grzegorzewskie­go: plusk tajemniczej, wielkiej a groźnej wody i salon, w któ­rym panuje nastrój pogrzebu. Oczywiście, fantazmat rewolucji u Krasińskiego czerpie z wyobrażeń o Wielkiej Rewolucji Francuskiej, o powstaniu tkaczy lyońskich, o antagonizmie wewnętrznym po­wstania listopadowego (odpowiednio zinterpretowanym przez ojca): walka tych, co nie posiadają, z tymi, co posiadają. Zarazem fantazmat ten — podkreślmy to z całą mocą — jest najbardziej osobistą i symboliczną treścią życia duszy Poety-hrabiego Henryka, bohatera wieku, tamtego, minionego — czy też i naszego? Nie-Boska komedia ujawnia przede wszystkim j perypetie duchowe poety romantycznego, uwikłanego w dwu­znaczne położenie rozdarcia między Poezją a Czynem, między ideałem a rzeczywistością, między czasem a bezczasem, między piekłem a Arkadią, między dziejową koniecznością a wolnością jednostkową, między katastrofą a nadzieją ocalenia i zbawie­nia. Wszystkie te tematy Nie-Boskiej Grzegorzewski wydobył z wielką maestrią, ale w zupełnie odmienny sposób niż to dotychczas czyniono. Pociągnęła go bowiem bardziej fenomeno­logia duszy wśród wydarzeń niż retoryka dziejów. I jedno, i drugie jest wszak obecne w Nie-Boskiej.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)