BEZPOŚREDNIE STYMULOWANIE IDEI

W ten sposób poezja ro­mantyczna mogła być używana do bezpośredniego stymulowa­nia idei powstańczych. Nic dziwnego zatem, że odgrywała ona decydującą rolę w emocjonalnym integrowaniu spiskujących grup i kółek — powstawały one przeważnie i przede wszyst­kim jako luźne stowarzyszenia ludzi, czytających często wspól­nie te same książki i omawiających je, śpiewających zakazane pieśni oraz deklamujących wiersze romantyczne (w tym wzglę­dzie uformowało się nawet osobliwe kryterium cnoty, o jed­nym z uczniów mówił konspiracyjny czytelnik, „że bardzo po­rządny, że jakie mu zacznę wiersze, to on kończy”). Lektura zastępowała jakby przysięgę; tej, jak wiadomo, w konspira­cjach lat czterdziestych brakowało. Nie odczuwano tu zresztą potrzeby formalnego sprzysiężenia.Kilka idei ożywiających młodzież warszawsko-lubelską od­słania bez trudu swą romantyczną proweniencję. Nawet jeśli wywodziły się one z powstania kościuszkowskiego czy TDP- -owskiego radykalizmu, to zostały już całkowicie wcielone do romantycznego arsenału broni. Władysław Więckowski opo­wiada, iż lektura broszury Czy Polacy wybić się mogą na nie­podległość? przekonała go zupełnie, „że Polacy bez wojska, bez pieniędzy, słowem, gołymi rękami mogą rewolucję zrobić i urządzić się tak, jak Lamennais naucza” (347).

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)