Kategoria: Czas formy otwartej

zakładanie ogrodów

Aby otoczenie domu lub firmy było piękne i umożliwiało relaks, warto poświęcić trochę czasu na zakładanie ogrodów. Dobrze jest najpierw zastanowić się, czy przestrzeń ma pełnić funkcję wyłącznie

Klatka dla ptaków

Klatka dla ptaków, taki tytuł nosił film sprzed wielu lat, bo ponad dwudziestu w reżyserii Mike’a Nicholsa. Główne role męskie zagrali w nim Robin Williams i Nathan Lane.

WSZELKIMI SIŁAMI

Odtąd już nie ja do Dembowskiego, ale Dembowski do mnie wszelkimi siłami starał się zbliżyć.” Nie jest to jedynie przemyślana linia obrony, to również prawda bardzo wątłego i słabego

PRZEKONANIE O POWSTANIU

Z jednej strony przekonanie, że powstanie być musi, z dru­giej zaś — wzajemne podniecanie się wizją niedalekiej wspa­niałej przyszłości… Kłamstwo w spisku — dotyczące np. zasię­gu działania organizacji,

PRZEKONANIA POLITYCZNE

Julian Klaczko podkreślił tę cechę u Dembowskiego: „jako emisariusz odgrywał on najrozmaitsze role z jednakową od- wagą i mistrzostwem i nic nie zdradzało w prostym chłopie, który gdzieś

FASCYNACJA OSOBOWOŚCIĄ

Michał Olszew­ski stwierdzał przed Komisją: „Aleksander Wężyk jako sekre­tarz Zboru Ziemskiego miał nad nami moc nieograniczoną. Okazał się on mi awanturnikiem i poświęcającym się na wszystko. Na zgromadzeniach

PRZESĄDNE NASTROJE

To, co dominuje w nastrojach podsądnych z r. 1838, to raczej — często już wcześniej boleśnie odczuwany i bynajmniej nie przedstawiany tylko na użytek Komisji Śledczej — ciężar

SILNY IMPULS IDEOWY

Początkowy silny impuls ideowy, oddanie się „szałowi młodości”, i późniejszy lęk przed odpowiedzialnością, j przed nieuchronnością kary, poczucie słabości i zagrożenia, ; braku oparcia w większej liczbie spiskowych

SPRZYSIĘŻENIE MŁODZIEŃCÓW

W zeznaniach śledczych oraz dokumentach programowych, skonfiskowanych podczas rewizji, spisek młodzieńców, będący podstawową „formą życiową” romantyzmu, odsłania wszyst­kie swoje pozytywy i negatywy — to, co Żmichowska zwraca­jąc się

ODWOŁANIE DO MARZEŃ

W ogól­ności — obok „rozognionej wyobraźni” — owo oddawanie się marzeniom powoływane bywa jako powód zejścia na niebez­pieczne manowce. „Jako młody, niedoświadczony, biedny i bez losu, oddałem się

LEKTURA ZEZNAŃ

Kilkakrotnie zresztą dostrzec można przy lekturze zeznań, że spiskowcy jak­by uświadamiali sobie kalkulacje polityczne starszych i do­świadczonych emigrantów, którzy wykorzystywali dla swoich widoków „zapalone wyobraźnie młodych stowarzyszonych”. Stanisław Morozewicz

WERBOWANIE I ZMIANY

Taktyka werbowania i zmiany sztafet młodych fanatyków charakterystyczna jest w ogólności dla nowożytnych partii po­litycznych i trudno sobie wyobrazić, żeby działacze emigra­cyjni zaniedbali tę stronę sprawy. Dążyli z

ROZMOWY O WOLNOŚCI

„Rozmowy nasze o przyszłej wolności i niepodległości narodow były ciągłym marzeniem.” „Wiara demokratyczna grun­towała się: na uznaniu za najlepsze tych form rządowych, które były oparte na zasadach wolności,

WOLNOŚĆ I RÓWNOŚĆ

Tak np. Antoni Wa­łecki opowiadał o treści swych „wyobrażeń demokratycznych”: „należy nam pracować, ażeby lud prosty oświecać i dać im poznać ich prawa wolności i równości, ażeby ich nauczać