CEL STRATEGICZNY

Cele strategii ceny mogą być foimułowane w różny sposób. Nie ma bowiem jakie­goś jednego uniwersalnego celu. Różnice w ustalaniu celów strategicznych ceny występują nie tylko pomędzy przedsiębiorstwami, ale także produktami. Oznacza to, że jedna organizacja, wytwarzająca różne produkty, może mieć kilka różnych , celów strategicznych.Takim celem strategicznym może być na przykład dążenie organizacji do maksy­malizowania sprzedaży za pomocą cen. Cena jest bowiem w wielu sytuacjach na­rzędziem działającym bardzo skutecznie. Jeżeli stosowana jest rozumnie, może ona przyczynić się do zwększenia wielkości sprzedaży szybciej niż każdy inny instru­ment.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)