CEL WYWIADU

Wywiad powinien mieć mniej więcej następujący przebieg. Ankieter wręcza respondentowi kilka ogłoszeń prosząc go, aby się z nimi zapoznał. Po pewnej chwili rozpoczyna rozmowę na jakiś temat nie związany z prezentowanymi ogłoszeniami reklamowymi. Przed zakończeniem rozmowy zapytuje respondenta na przykład w taki sposób: ,,A propos, na początku naszej rozmowy pokazałem Panu(i) trzy ogłoszenia reklamowe. Czy może Pan(i) przypomnieć sobie nagłówki tych ogłoszeń?”. Technika ta pozwala wyeliminować typową dla respondenta ten­dencję do analizowania ogłoszeń reklamowych w pseudofaehowy sposób. Celem bowiem tego badania jest stwierdzenie, czy i w jakim stopniu percypowane są treści reklamowe.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)