CHARAKTER UTWORU

W tych retortach alche­micznych przygotowywano rewolucję prozy jako poezji nowego typu. Krasiński w rewolucji tej ucze­stniczył, chociaż może za dużo włożył rozmachu kreacyjnego w listy do Delfiny, a jeszcze za mało w publikowane utwory. Oczywiście i jego listy mogłyby odegrać istotną rolę w kształ­towaniu się nowego języka polskiej prozy, gdyby były w swoim czasie udostępnione szerszej publiczności literackiej. Ale tu już wchodzimy na grząski grunt polskiej intymistyki — i po­rzucamy go tymczasem. W każdym razie Trzy myśli winny być rozpatrywane w po­dobnym kontekście, chociaż na pierwszy rzut oka może się ta­kie postępowanie wydać mało uzasadnione.Tytuł wyznacza charakter utworu. W istocie są to „myśli”, „pomysły , „rzuty”; pewien rodzaj romantycznej fragmento- wości szczególnie często występuje w romantycznej historio- zofii, kiedy mamy do czynienia ze „szkicami” i „pomysłami do dziejów ludzkości”. Nazywają też romantycy swe utwory „ułomkami”, „ułamkami”, „urywkami”, „zarysami”.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)