CZĘSTE PRZEKONANIA

Podsądni nader często przekonania swe określają jako „wia­rę”, jakkolwiek w środowisku „świętokrzyżców” starano się zachować pewien dystans wobec idei szerzonych przez — utworzoną w obrębie galicyjskiego Stowarzyszenia Ludu Pol­skiego — Powszechną Konfederację Narodu Polskiego. Doma­gała się ona, by przystępujący do niej „silnie i ślepo wierzył w potęgę Narodu Polskiego”. Morozewicz uwydatniał — wo­bec Komisji Śledczej wprawdzie — że jemu i Ehrenbergowi ta „wiara w potęgę Narodu Polskiego” wydawała się „praw­dziwie śmieszną ’. Również i skierowane do niego zapytanie Aleksandra Wężyka: „Czy jestem jeden z tych, którzy pojęli światło ewangelicznej prawdy?”, potraktował jako niewłaści­we: „Zdziwiło mnie, a po części rozśmieszyło to zapytanie, gdyż równie jak Ehrenberg nie używałem nigdy podobnie nie­stosownie przesadzonych wyrażeń” (255).Ale, podkreślmy raz jeszcze, mimo podobnych zastrzeżeń wo­bec skrajności religijnej stylizacji (w której zwłaszcza celo­wali ludzie z kręgu L. Królikowskiego) i mimo częstych od­wołań do oświeconego rozumu i jego praw — również i „świę- tokrzyżcy” pozostawali pod silnym działaniem romantycznej wiary patriotycznej, religijnego „dogmatu patriotyzmu”, stwo­rzonego przede wszystkim przez Mickiewicza.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)