DALEKIE WYOBRAŻENIA

Romantyczne przekonanie o wyż­szości ducha nad materią znajduje tu spektakularne wręcz po­twierdzenie. Jeśli będzie duch insurekcyjny, to będzie i insu­rekcja. Z iskry poezji wybuchnie płomień i pożar, nastąpi zapalenie się świadomości i spowoduje powstanie, literatura przejdzie w czyn. Typowo romantyczną koncepcję: Genezis z Ducha, Genezis Powstania z Literatury, można umieścić wśród przewodnich idei spiskowców warszawskich.Aleksander Karpiński zeznaje, jak z Dembowskim upewniali się wzajemnie w przeświadczeniu, że powstanie wybuchnąć musi na wiosnę. Oczywiście w tych dywagacjach, zamiarach i propozycjach widoczne są efekty przekonywającej.  Cała ta postawa roman­tyczna sięga dalekich wyobrażeń, a przede wszystkim oży­wia topos „krwawego chleba”. Rewolucyjny mesjanizm nie mógł się bez niego obyć — karmiły się nim pokolenia konspi­ratorów, wierząc w sens swej ofiary oraz nieuchronność odro­dzenia i odnowy.Ostatnia wreszcie z idei — promotorek życia duchowego i po­litycznego młodzieży warszawskiej — łączy się najściślej z ro­mantycznym mitem ludu, zwłaszcza warszawskiego ludu sta­romiejskiego. Kult Kilińskiego odżywał regularnie wśród spis­kowców, czytających z egzaltacją jego Pamiętniki oraz Pola Historię szewca Jana Kilińskiego. Te dwa utwory znajdujemy w wielu bibliotekach konspiracyjnych.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)