DLA FORMY OTWARTEJ

Dla formy otwartej znamienna jest wielo- wątkowość, różnorodność, rozproszona, asymetryczna wielość akcji, przestrzeni i czasu. Dramat o formie otwartej posługuje się techniką zmieniających się punktów widzenia, fragmenta­rycznymi, luźnymi ocenami opartymi często na zasadzie asocja­cji. Może im brakować wyrazistego związku przyczynowego — nie do pomyślenia w utworze realistycznym. Trudno tu mówić o  jakimś regularnym, „linearnym” rozwoju akcji. Liczne wąt­ki biegną obok siebie. Rolę integrującą najczęściej odgrywa określona postać dramatyczna — bohater, das zentrale Ich (centralne ja). Również — „ruch zdania skacze od punktu do punktu, recypując rzeczywistość jako stale zmieniający się ciąg aspektów”. Ten ruch zdania w Nie-Boskiej wyznacza nie­zwykle skomplikowany układ dźwięków i milczenia.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)