DOCELOWE SEGMENTY RYNKU

W opracowaniu programu można wyodrębnić nastę­pujące stadia decyzyjne:  określenie docelowych (potencjalnych) segmentów rynku;ustalenie zakresu informacji, jaka powinna być przekazywana;wybór konkretnej kompozycji promocyjnej, za pomocą której informacja ma być przekazana do odbiorców; ustalenie wysokości nakładów (kosztów), jakie należy przeznaczyć na działal­ność promocyjną; koordynacja działalności promocyjnej. Docelowe segmenty rynku, a więc te grupy nabywców, które według prze­widywań będą odbiorcami produktu lub usługi, powinny być zidentyfikowane^ Od tego bowiem zależy dalsze działanie w zakresie promocji.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)