DOKONUJĄC WYBORU

Dokonując wyboru formy i środka przekazu nadawca powinien znać warunki zewnętrzne (otoczenie), w jakich określo­na informacja ma być przekazana, a także mieć informacje o przewidywanych od­biorcach.Otoczenie zewnętrzne wywiera duży wpływ na odbiór nadawanej informacji.Warkot samochodu może na przykład zakłócić wiadomości nadawane przez radio.Kiedy jednak mówimy o wpływie otoczenia zewnętrznego, mamy przede wszystkim na uwadze czynniki rynkowe. Potencjalni odbiorcy mogą nie reagować na nadawaną informację, a w każdym razie w stopniu mniejszym od oczekiwanego, jeżeli system przekazywanej informacji stosowany przez innych nadawców jest bardziej skuteczny. Destrukcyjne wpływy pochodzące z otoczenia możemy nazwać czynnikami zakłócającymi proces przekazywania informacji.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)