DUŻO KORZYSTNIEJSZA SYTUACJA

Doszło więc jakby do bardziej bezpośredniego zetknięcia minstrelów z narodami, ale Słowacki — wiedział o tym doskonale — ucierpieć musiał jednak w owej zresztą na ogół dużo korzystniejszej sytuacji literackiej, wytworzonej przez nowożytną rewolucję roman­tyczną. Jego tragedia twórczo-odbiorcza rozegrała się w Pol­sce, w obrębie polskiej wspólnoty literackiej. W jakimś innym kraju ówczesnym prawdopodobnie nie byłoby dla niej pod­staw albo przynajmniej nie potoczyłaby się z taką przejmu­jącą gwałtownością. Dlaczego? Romantyzm w Polsce przed powstaniem listopadowym roz­wijał się w rozmaitych kierunkach, przybierał różne tonacje (wystarczy wymienić choćby II i IV część Dziadów Mickie­wicza, Marię Malczewskiego, Zamek kaniowski Goszczyńskie­go, powieści poetyckie Słowackiego, gotyckie powieści histo­ryczne Krasińskiego — wszędzie tu widzimy zdumiewającą różnorodność), ale zaczęła się zaznaczać już również pewna dominacja, która zatriumfuje w powstaniu listopadowym. By­ła to dominacja tyrteizmu — poezji bojowej pobudki do czy­nu i bezwzględnego apelu patriotycznego.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)