DYNAMICZNY CHARAKTER

Warunki rynkowe mają charakter dynamiczny. Zmieniają się potrzeby na­bywców, zmienia się także sam produkt w sensie rynkowym. Przechodzi on, jak wia­domo, przez różne fazy cyklu „życia” na rynku. Wynikają z tego określone ^kon­sekwencje dla strategii ceny. Strategii ceny nie można prowadzić w oderwaniu od otoczenia zewnętrznego, w którym znajduje się dana organizacja. Szczególnie istotne znaczenie mają takie komponenty otoczenia, jak charakter popytu na różne towary lub usługi oraz struktury podmiotowe rynku. Nie jest bowiem obojętne, czy popyt na jakieś dobro jest elastyczny, sztywny lub nieelastyczny. Inne bowiem skutki ekonomiczne wynikają z każdej ź tych sytuacji.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)