DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE PROMOCJI

Działalność w dziedzinie promocji nie powinna stanowić celu samego w sobie. Jest ona bowiem integralnym składni­kiem strategii rynkowej. Cele tej polityki podporządkowane są ogólnym celom przedsiębiorstwa.Załóżmy na przykład, że takim ogólnym celem przedsiębiorstwa jest produkcja i sprzedaż opon samochodowych o najwyższej jakości, z< p( wniających bezpieczeństwo jazdy. Dysponu­jąc tymi dwoma kompleksami celów można wówczas przystąpić do zgromadzenia odpowiednich danych, które pozwolą na właściwe ustalenie potrzeb rynku, który ma byó obsługiwany przez przedsiębiorstwo i jego produkty. Na podstawie tego rozpoznania przedsiębiorstwo opracowuje kompozycję marketingową. Promocja jako integralny składnik tej kompozycji nie działa w spo­sób samoistny, ale w powiązaniu z pozostałymi elementami: można tutaj mówić, jak już wiado­mo, o wzajemnej komplementamości poszczególnych składników tej kompozycji. Decyzje podjęte w zakresie każdego ze składników tej kompozycji oddziaływają na pozostałe składniki. Dotyczy to także promocji.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)