ETAPY KOORDYNACJI

Następny etap koordynacji możemy właściwie określić jako integrację. W tej bowiem fazie kompozycja (podkompozycja) promocyjna jest integrowana z kompozycją marketingową. Wprawdzie warunkiem rozpoczęcia prac nad programem promocyj­nym jest określenie zadań, jednak należałoby jeszcze raz sprawdzić, czy kompozycja promocyjna jest zbieżna z pozostałymi kompozycjami (produkt, cena, dystrybucja). Okazać się może na przykład, że położenie głównego akcentu na sprzedaży bezpośred­niej będzie niewłaściwe, aczkolwiek to wcześniej zostało zaplanowane, ponieważ najodpowiedniejszym miejscem sprzedaży danego produktu będą sklepy samoobsłu­gowe.W praktyce pierwszy i drugi etap koordynacji może być realizowany często za pomocą jednej operacji.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)