IDEA ROMANTYCZNA

Dzieła te pełniły; przede wszystkim określoną funkcję polityczną — stanowiły  niejako fundament owej „erudycji literackiej”, która kiero­wała zachowaniami politycznymi. Rola Mickiewicza w tym względzie została dawno określona przez jego zajadłego anta­gonistę — Kajetana Koźmiana: „Poruszał tym buntem mło­dych, zagorzałych umysłów na całej przestrzeni ziemi polskiej Mickiewicz.”„Młoda inteligencja” i „literatura” to były pod­stawowe wyznaczniki nowej sytuacji społecznej, która oddzia­ływała na romantyzm i którą romantyzm współtworzył.Większość przyjmowanych z wielkim uniesieniem idei ro­mantycznych zawierała Oda do młodości, której hasła przy­świecały zarówno wybuchowi powstania listopadowego, jak konspiracyjnym poczynaniom organizacji ks. Ściegiennego. Oda do młodości pozostawała niezmiennie scenariuszem myśli i działań spiskującej młodzieży.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)