IDEOWE NASTAWIENIA

Recenzent, omawiając Syna cieniów, z pozycji ortodoksji ostrzegał przed „dzisiejszymi niemieckimi systemami przyobleczonymi zwodniczą szatą panteizmu”, w Śnie Cezary i Legendzie zauważał na dnie ukryty „ciężki sceptycyzm”; jed­nak przyznawał, że doświadczył podczas lektury „wielkiego wrażenia” — „pomimo zbytniej obrazowości i nadużycia kolo­rytu, pomimo męczącej jednostajności stylu”. Pochwalał też Przedmowę wydawcy, gdzie „pod barwą rubaszną rozlał poeta wiele rzewności”. Podobne wrażenia i odczucia przedstawi Sta­nisław Tarnowski w rozdziale, swej monografii o Krasińskim. Nastawienia ideowe i artystyczne ludzi politycznie najbliż­szych Krasińskiemu nie były zbyt przychylne Trzem myślom. Raziła ich tak swoboda myślenia religijnego, myślenia o przy­szłości Kościoła, jak i konsekwencja wizyjnego romantyzmu, kryjącego w ich mniemaniu również niebezpieczeństwa roz­luźnienia, zamglenia, niejasności w kwestiach, które chcieli widzieć katechizmowo prostymi.Inaczej Mickiewicz, który w prelekcjach paryskich, jak wia­domo, ze wzrastającą pasją i natężeniem objaśniał pisma pro­rocze, a zwłaszcza poszukiwał fenomenów polskiej literatury profetycznej.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)