INNE MASKI

W wy­padku np. Lambra — typowego „dziecięcia wieku”, wchodziły w grę być może głębsze powody niż u Wallenroda. Ten ostatni posłużył się maską, jak sądzono, jedynie dla tym skutecz­niejszego wypełnienia swego zamiaru, maska więc — para­doksalnie — stała się symbolem jednoznaczności. Była to, po­wiedzmy, „maska funkcjonalna”. U Lambra i maski były inne, i co innego znaczyły: to są właśnie kolejne warstwy jego oso­bowości, to „maska substancjalna”. I nie trzeba bynajmniej ubolewać, że pod tymi maskami niepodobna odkryć „prawdzi­wego oblicza”. Bo taki był bohater romantyczny, wieloposta- ciowy, prowadzący życie steatralizowane, histrioniczny, ale i traktujący maskę jako autentyczny sposób bycia, doznający w jednym olśnieniu prawdy egzystencji — czasem już bez maski, najczęściej w chwili śmierci. Ironia tragiczna Słowackiego to zjawisko wyjątkowe zarówno w literaturze polskiej, jak europejskiej. W dramacie o Balla­dynie ironiczną antagonistką bohaterki tytułowej staje się Go­plana.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)