ISTOTA PROMOCJI

Pod pojęciem promocji rozumiemy kompleks środków, za pomocą których przed­siębiorstwo (sprzedawca) komunikuje się z rynkiem czy, ściślej mówiąc, przekazuje informacje o swojej działalności lub konkretnych produktach lub usługach]. Termin „promocja” pochodzi od łacińskiego słowapromovere (pobudzać, rozwijać, lansować). Zpunktu widzenia praktyki rynkowej znaczenie terminu „promocja” zostało zawę­żone przede wszystkim do działalności związanej z przekazywaniem informacji do potencjalnych odbiorców. Jest to podstawowa sfera działalności promocyjnej. Pewien jednak fragment tej działalności obejmuje również, zwłaszcza jeżeli idzie o tzw. pro­mocję uzupełniającą (pomocniczą), różne formy zachęt materialnych lub innych bodźców, skierowanych np. do potencjalnych odbiorców albo pośredników handlo­wych, mających na celu aktywizowanie sprzedaży.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)