ISTOTNA DZIAŁALNOŚĆ

Zintegrowana działalność reklamowa może również wystąpić wówczas, kiedy reklama adresowana jest do konsumentów przez producenta surowców (półfabry­katów), z których wytwarza się wyroby finalne. Na przykład produoent włókna sztucznego, zwanego powiedzmy „Daoron”, sprzedaje ten produkt do zakładów wytwarzaj ąoych materiały ubraniowe, a te z kolei sprzedawane są pro- duoentom konfekcji. Producenci konfekcji dołączają do swoich wyrobów etykiety producenta włókna sztucznego, informują o aktualnych fasonaoh ubiorów wytwarzanych z „Dacronu ’ przez różne wytwórnie konfekoji (podają nazwy firmowe tych wytwórni). W sytuacji, kiedy producent włókna sztucznego ma dobrą reputację na rynku, tego rodzaju reklama me tylko ułatwia działalność jemu samemu, ale pozostałym organizaojom.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)