KOMUNIKOWANIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA Z ODBIORCAMI

Przedsiębiorstwo powinno nie tylko czerpać z rynku niezbędne informacje o  potrzebach nabywców, ale również przekazywać informacje na rynek od­biorcom.Przedsiębiorstwo komunikuje się z rynkiem poprzez przekazywanie odpo- wiednich informacji w celu wywołania zamierzonych reakcji ze.strony odbiorców.Proces przekazywania informacji obejmuje takie elementy, jak: taeść^nadąwane] informacji, środek jej przekazu,.nadawca informacji i jej odbiorca. Proces przekazy- wania informacji spełnia swoje cele, jeżeli informacja nie tylko dociera do  widywanego odbiorcy, ale również jest przez niego rozumiana zgodnie z intencjami jej nadawcy. Nadawca informacji może posługiwać się różnymi formami wyrażania treści informacji, a także środkami jej przekazu.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)