KOŃCOWY WERDYKT

Końcowy werdykt za-, grzmiał groźnie: „Ogółem wzięte, Trzy myśli Ligenzy pod względem artystycznym i patriotycznym stoją w poezji Kra­sińskiego najniżej” (52). Jakby tego było mu mało, Tarnowski raz jeszcze powtórzył swoje brutalne orzeczenie odwołując się do zgodności sądów najwyższego trybunału: „krytyki lite­rackiej i uczucia polskiego” — w potępieniu utworu ze sta­nowiska artystycznego i patriotycznego (uznał bowiem, że Kra­siński w Legendzie opiewał kres Kościoła, Polski i polskiej szlachty). Kleiner, pisząc podobnie jak Tarnowski na stulecie urodzin Krasińskiego, zmierzał jednak do zupełnie innych celów i użył odmiennych narzędzi interpretacji. Podjął się gruntownej, eru- dycyjnej analizy filozoficznej Trzech myśli. Jej głównymi mo­tywami stały się pojęcia ewolucjonizmu i optymizmu. Prze­nikliwie uchwycił Kleiner pewną subtelną sprzeczność między nimi: „Myśl ewolucyjna nie zapowiadała trwałości ani zmar­twychwstania w niezmienionej formie; jej zapowiedzi rozwoju były zapowiedziami przemiany.” Oznaczało to, że romantyzm wizyjny Krasińskiego nie mógł się uchylić od odpowiedzi na pytanie o los szlachty w przyszłości: tej samej czy przemie­nionej?

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)