KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA PROMOCJI

Stosowanie promocji jest konieczne. Bez posługiwania się technikami powiada­miania ludzi (potencjalnych odbiorców) o dostępności i atrybutach produktów nie można byłoby skutecznie kierować rynkiem. Taka potrzeba jest szczególnie uzasad­niona w sytuacji masowej produkcji i sprzedaży. W odróżnieniu od produkcji na zamówienie (np. rzemieślniczej) masowa produkcja podejmowana jest w dużej mierze na podstawie antycypowania popytu. Przedsię­biorstwa produkcyjne w zasadzie nie czekają na zamówienie, a dysponując możliwie najlepszym rozpoznaniem popytu przystępują do produkcji. Zakładają one, że wytworzona produkcja zostanie sprzedana.W warunkach produkcji masowej proces koordynacji podąży i popytu nie ma charakteru jednostronnego, tzn. że tylko podaż dostosowywana jest do popytu.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)