KWESTIA DZIAŁANIA

To również przypadek Dembowskiego, który ata­kował „marzycielstwo” i „bierność” widoczne w IV cz. Dzia­dów oraz w twórczości epigonów Mickiewicza, rozprawiał się ostro z „somnambulizmem” i „fatalizmem” romantyzmu nie­mieckiego. O nim pisał np.: „Romantyzm w jednej chwili pra­wic, nie zmieniając formy […], wybujał w szał Wernerowskie- go fatalizmu, Schleglowskiego fanatyzmu i w humoryzm iro­niczny zasadzający się na tym, aby wystawiwszy jakiś czyn czy wypadek lub charakter, niszczyć go natychmiast przez wyśmianie go. Jakiż cel podobnych utworów? Żaden zaiste, bo nie mają żadnego działania, gdyż je niszczą, zaledwie się zrodzi.” Kwestia działania, i to działania konstruktywnego, stanowi tutaj podstawowe kryterium oceny literackiej; Dembowski miał możliwość wypracowania bardzo pod tym względem kon­sekwentnego systemu normatywnego polskiej literatury tyrtejskiej. I gdy Wyrzykowski zeznaje: „Mówiliśmy o poezji wtenczas i K. Czerniawski gorszył się wiele, żeśmy szydzili z wierszy Słowackiego” (224), to czytelnik nie może czuć się zaskoczony. Przecież w tym czasie szydzenie ze Słowackiego było w modzie u tyrteuszy zarówno emigracyjnych, jak krajo­wych.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)