LEKTURA ZEZNAŃ

Kilkakrotnie zresztą dostrzec można przy lekturze zeznań, że spiskowcy jak­by uświadamiali sobie kalkulacje polityczne starszych i do­świadczonych emigrantów, którzy wykorzystywali dla swoich widoków „zapalone wyobraźnie młodych stowarzyszonych”. Stanisław Morozewicz komentuje np. zastosowanie do Ehren­berga przez przybyłego z Krakowa Aleksandra Wężyka zwro­tu „człowiek zużyty”: „To wyrażenie: «człowiek zużyty», ozna­czało tego zwykle, który będąc przez niejaki czas czynnym, okazał się później obojętnym i bądź przez znudzenie, bądź przez rozwinięcie się w nim rozsądku, do rozszerzania demo­kratycznych wyobrażeń niewiele zapału okazywał. I jak póź­niej z rozmów z Wężykiem i Ehrenbergiem dowiedziałem się, było prawidłem Malinowskiego i innych emigrantów, żeby nigdy długo tychże samych ludzi do składu zborów nie uży­wać, tylko dobierać zawsze jak najmłodszych i jak najzapaleńszych, aby tym sposobem Zbór Główny w niższych zborach żadnego oporu w wykonaniu swych poleceń nie znajdował”.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)