LICZBA ZMIENNYCH

Liczba zmiennych, którą tutaj należy uwzględnić, jest bardzo duża. Jednak­że nie tylko ta okoliczność świadczy o stopniu skomplikowania procesu decyzyjnego w tej dziedzinie. O wiele istotniejsze jest bowiem to, że pomiędzy różnymi punktami widzenia, postulatami i warunkami, jakie stawia się strategii cen, zachodzą roz­bieżności, czy nawet sprzeczności.Nabywca utożsamia cenę z określoną sumą pienędzy, które wydatkuje ze swojego dochodu. Chce on ten dochód rozdysponować w sposób najbardziej racjonalny ze swojego punktu widzenia. Preferuje on zwykle cenę niższą. Pośrednicy handlowi występujący W roli nabywców patrzą na cenę w sposób niewiele odbiegający od punktu widzenia ostatecznego nabywcy.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)