LOKALIZACJA SIECI DYSTRYBUCJI

Sprawne funkcjonowanie systemu dystrybucji zależy od właściwej lokalizacji sieci dystrybucji. Dotyczy to zarówno sieci punktów sprzedaży detalicznej, jak i    magazynów hurtowych. Powinny one być zlokalizowane w pobliżu największej liczby potencjalnych nabywców, aby zapewnić szybką i tanią dostawę towarów. Zasadniczym problemem jest właściwa lokalizacja sieci punktów sprzedaży deta­licznej. Z rozmieszczenia tej sieci wynikają bowiem określone konsekwencje dla lokalizacji sieci magazynów.Problem lokalizacji punktów sprzedaży detalicznej obejmuje trzy podstawowe rodzaje decyzji. Dotyczą one:wyboru lokalizacji punktu sprzedaży w przedsiębiorstwie po raz pierwszy wcho­dzącym na rynek,wyboru lokalizacji punktów sprzedaży w przedsiębiorstwie, które prowadzi już działalność i zamierza uruchomić nowe punkty,  zmiany lokalizacji punktu sprzedaży lub zaniechania jego działalności.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)