MAŁE AUTOBIOGRAFIE

Dziesiątki zdań uderzają wprost niezapomnianą barwą historyczności, właściwą pamiętnikom, bo też i zezna­nia, te małe autobiografie, musi w jakimś sensie cechować pa­miętnikarski punkt widzenia. „Czytała mi także listy męża pisane spod Grochowa, gdzie nawet poległ w czasie bitwy” (292), „I tak razem wychodziliśmy na majówki i rozprawialiś­my o różnych rzeczach tyczących rewolucji” (348); „Przycho­dzili oni wieczorami i książki [zakazane] razem czytaliśmy” (387); „Wtedy odezwał się Gałecki, że on by rżnął bez miło­sierdzia. Rawicki zaś, że nie byłby w stanie na krew patrzeć i że pojechałby zaraz do Piotrkowa, ja zaś nic na to nie odpo­wiedziałem” (409); „Marzyłem o państwie wielkim, jak cała Europa, rządzonym samą miłością, bez wojen, bez żadnych nie­nawiści narodowych” (347) itd., itp. — całe kopalnie właśnie drobiazgowych wyznań, układających się w szczegółowy por­tret zbiorowy polskiego wieku XIX, znanego i nie znanego za­razem.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)