MARKETINGOWA KONCEPCJA

Wiadomo jednak, że przy niższym poziomie ceny popyt może być wyższy, a zatem i większy musi być wolumen produkcji. Zwiększenie tego woluminu po­woduje, przynajmniej do pewnego punktu, obniżenie jednostkowych kosztów pro­dukcji. Jeżeli uwzględnia się tę współzależność, to przy niższym poziomie ceny można osiągnąć większą sumę zysku. Stosując takie ujęcie konflikt pomiędzy interesami nabywcy i sprzedawcy można w znacznym stopniu osłabić. Marketingowa koncepcja ceny nie neguje potrzeby uwzględniania kosztów jako jednego z elementów cenotwórczych. Nie traktuje ona jednak kosztów w sposób sztywny i spetryflkowany. Zgodnie z tą koncepcją koszty należy kształtować i dosto­sowywać za pomocą różnych usprawnień w dziedzinie technologii wytwarzania, organizacji itp. do pożądanego — z punktu widzenia potrzeb rynku — poziomu cen.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)