MECHANIZM REKLAMY

Istotę reklamy i mechanizm jej działania z punktu widzenia szybkości reakcji nabywców oraz jej udziału w intensyfikacji sprzedaży ilustruje rysunek 5.1. Jest on oparty na procesie podejmowania decyzji przez nabywcę. Proces przyswajania nadawanej informacji odbywa się — jak przedstawiono na rysunku — w sposób sukcesywny poprzez kolejne stadia. Na początku tego procesu znajduje się stadium nieświadomości  ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o produkcie (przedsiębiorstwie). Informacja me dotarła jeszcze do tego punktu, w którym nabywca rozpoznaje albo przypomina sobie markę produktu lub nazwę przedsiębiorstwa. Konsumenci mogą oczywiście dokonywać zakupów produktów, których nie znają.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)