METODY I TECHNIKI

Badanie skuteczności reklamy jest tą dziedziną, gdzie — jak dotąd jest znacznie więcej pytań niż odpowiedzi. Stan ten wynika w decydującej mierze z charakteru reklamy. Skutki reklamy nie zawsze mogą być w sposób ścisły stwier­dzone. Przeglądem metod i technik badania skuteczności reklamy kończymy rozważa­nia poświęcone problematyce reklamy. Poświęciliśmy jej więcej miejsca, niż innym formom promocji, ponieważ jest to zagadnienie o wiele bardziej złożone.Ta forma promocji jest bardzo zbliżona pod względem swojego charakteru do rekla­my.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)