MICKIEWICZOWSKI SCENARIUSZ

Wśród postaw, sprzyjających oddziaływaniu demokratyczno- -emigracyjno-romantycznej propagandy, można łatwo wymie­nić te podstawowe, które bez trudu mogły być uwewnętrz- nione przez młodzież. Znamienne, że w zeznaniach „święto­krzyżców” dzieła Mickiewicza wymieniane są wśród lite­ratury ściśle politycznej — bez czynienia żadnych rozróżnień między broszurami propagandowymi, numerami czasopisma demokratycznego „Nowa Polska” a utworami poetyckimi. Wskazuje to dobitnie na charakter lektury i odbioru narzu­cających jedność ideową literaturze emigracyjnej, zakazanej, przemycanej, tajnej. Przy czym „przestępstwa czytelnicze” — jeśli można je tak nazwać — górowały zdecydowanie przez dłuższy czas w Kongresówce nad innymi (np. nielegalnym posiadaniem broni).Wśród utworów najczęściej figurujących w konfiskowanych przez policję zbiorach przepisywanych poe­zji wymienia się fragmenty

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)