MISJONARZE SWEJ WIARY

Wówczas sprzysiężeni okazaliby się misjonarzami nowej wiary, którzy po nawróceniu wszystkich na jej prawidła mogą uznać swoje zadanie za spełnione. Pro­wadzenie „wojny moralnej z despotyzmem”, jak to zostało określone w jednym ze skonfiskowanych dokumentów pro­gramowych Stowarzyszenia, stanowiło misję emigracji pol­skiej, jak i całego romantyzmu, szerzącego przekonanie, że siła moralna zawsze w końcu zatriumfuje nad przemocą fi­zyczną. Jednak to nastawienie edukacyjne, oświatowo-propagando- we, „naukowe”, zmierzające do zmiany poglądów społeczeń­stwa w toku wytrwałej pracy misjonarskiej, „skrytej propa­gandy”, przeważające w środowisku warszawskim, gdzie dzia­łał Ehrenberg reprezentujący umysłowość racjonalistyczną—  otóż to nastawienie (być może zresztą nieco wyolbrzymiane w obliczu władz śledczych) znalazło się w pewnym momencie w konflikcie z przekonaniami emigracyjnych przeważnie rzecz­ników natychmiastowej walki zbrojnej, odwołania się do środ­ków gwałtownych, powstania, „buntu z bronią w ręku”.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)