NAJBARDZIEJ ZNAMIENNE CECHY

Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym: oznacza to zatem, że jego lektura — czy to literacka, czy to teatralna — nie powinna być realistyczna. Nie można narzucać odczytania tak bardzo romantycznego utworu, jak Nie-Boska — wedle realistycznego kanonu, co wydaje mi się praktyką dość po­wszechnie uprawianą. Trzeba nauczyć się czytać i odbierać romantyków jak romantyków. Przyczyniłoby się to zapewne do usunięcia wielu nieporozumień, wynikających z nagminnego, mechanicznego stosowania sztancy realistycz­nej. Cechy, które należałoby wymienić jako najbardziej znamien­ne dla poetyki romantycznej, a zwłaszcza już dla poetyki ro­mantycznego dramatu, układałyby się w przybliżeniu w taką sekwencję: wizyjność, oniryczność, podmiotowość — w sensie uwydatniania, wyjaskrawiania nawet podmiotowego punktu widzenia; kierowanie się dążeniem do charakterystyczności, nazywanej nieraz „malowniczością” — w przeciwieństwie do realistycznego nacisku na walor dokumentu; wreszcie roman­tyczna „forma otwarta”, której niezwykłym wprost przejawem jest Nie-Boska komedia.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)