NAJWAŻNIEJSZY MOMENT

Można je uznać za jeden z najznamienniejszych utworów, ujawniających stosunek wieszczów krajowych do wielkich poe­tów romantycznych i odsłaniających nastawienie spisku kra­jowego do inspiracji płynących z emigracji. Powitanie to rodzaj poetyckiej biografii młodzieńca, nad którego uchem „pienia wieszczów” „brzmiały od powicia”. Najważniejszym momen­tem owej romantycznej autobiografii jest oczywiście ini­cjacja w „czucia wieszcze”, a więc przede wszystkim w ethos romantycznej poezji wieszczej. „Zimny”, „chłodny” świat kłam­stwa, blichtru i kultu złota nieraz usiłował odciągnąć „duszę ognistą i młodą” „nieszczęsnego zapaleńca” od jego marzeń i ideałów. Ale nigdy nie dał on sobie wydrzeć największego swego skarbu — wierności wieszczom.Młodość złudzona przez romantyzm wstępuje w życie, ale nie wyrzeknie się romantycznej iluzji. Życie prawdziwe, god­ne człowieka, utożsamiające — wedle filozofii Dembowskie­go — wolność z twórczością, rozwijać się może jedynie w pło­mieniu biorącym początek z wieszczej „iskry świętej”. Dostrze­gamy bez trudu poetycką artykulację przekonań, które wielo­krotnie pojawiły się w rozmowach spiskowych, „nawróconych” (sami używali tego określenia) na romantyczną wiarę w wolność i lud.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)