NIEKTÓRZY MŁODZI

Niektórzy spośród tej młodzieży mieli poza ogólnymi ideologicznymi jeszcze osobiste motywacje biograficzne, jak właśnie np. Zmorski. We wspo­mnieniu z 1852 r. pt. Niebieski Płaszcz. Ostatni lirnik war­szawski opisał on wrażenie, jakie w dzieciństwie wywarł na nim zwany Niebieskim Płaszczem wędrowny śpiewak ludowy. „W 1838 i 1839 roku, pod wpływem powszechnego uczucia li­terackiej ważności żywiołów gminnych, przedsięwziąłem w części miasta, gdzie go niegdyś widywałem, gorliwe poszukiwania celem zgromadzenia bliższych o zmarłym lirniku szczegółów.” Ale na próżno! Nic się nie dochowało po zeszłym z te-j go świata około r. 1830 „ostatnim wyobrazicielu — jak sądził Zmorski — starosłowiańskiego pieśniarstwa w tych stronach”.] Miotając przekleństwa na uczone towarzystwa i literatów klasycystów, Zmorski wyrażał jednocześnie przekonanie, że „nie­zawodnie o dziesięć lat później [po śmierci lirnika] i u nas ta­kie zjawisko, jakim był Niebieski Płaszcz, nie byłoby uszło uwagi młodego pokolenia”.Musiał więc być przekonany o po­tędze opiniotwórczej młodej Warszawy.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)