NIESŁUSZNE STOSOWANIE

Niesłuszne natomiast byłoby stosowanie tego narzędzia w sto­sunku do produktu już znanego na rynku. Efekty takiej działalności byłyby bowiem znikome w porównaniu do poniesionych nakładów. Tego rodzaju działalność jest bowiem kosztowna. Przekazywaniu bezpłatnych próbek produktu powinny towarzyszyć inne dzia­łania promocyjne, zwłaszcza w dziedzinie reklamy. Należy odpowiednio przygoto­wać potencjalnych nabywców do przyjęcia tych próbek. Przed otrzymaniem próbki potencjalny nabywca powinien już wcześniej coś wiedzieć o produkcie za pośrednic­twem reklamy radiowej, telewizyjnej lub prasowej.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)