OGROMNA ROLA

Ogromną rolę w tym procesie odgrywa również wiedza, jaką nadawca informacji posiada o przewidywanych odbiorcach. Wiadomo jest na przykład, że znacznie szybciej dana osoba może porozumieć się z inną, jeżeli obie mają wspólne cele, doświadczenia lub zainteresowania. Im bardziej doświadczenie (wiedza) nadawcy zbliżone jest do doświadczenia odbiorcy, tym łatwiej mogą oni komunikować się między sobą. Wspólne doświadczenia pomagają w zrozumieniu słów i działań, po­nieważ większość z tych słów odnosi się do tego, czego nauczyliśmy się przez doświad­czenie albo w inny sposób. Te ogólne stwierdzenia odnoszą się również do procesu przekazywania informacji z przedsiębiorstwa (od sprzedawcy) do przewidywanych odbiorców towarów lub usług.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)