OPRÓCZ ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

Oprócz środków masowego przekazu wykorzystuje się w propagandzie gospodar­czej takie formy, jak: spotkania z nabywcami, informacje o zakresie działalności przedsiębiorstwa i jego zamierzeniach rozwojowych, odczyty, prelekcje itp. Metody te nie są bezpośrednio nastawione na zwiększenie sprzedaży. Mają one charakter pośredniego oddziaływania.. Kierownik organizacji, rozumiejący sens tej działalności i korzyści z niej wynika­jące, przywiązuje do niej dużą wagę. Pomaga mu ona w bieżącej działalności i po­dejmowaniu decyzji długofalowych. Jest to bowiem forma dialogu ze społeczeństwem umożliwiająca nie tylko przekazywanie informacji o przedsiębiorstwie, ale również zasięganie opinii ludzi o jego działalności. Problem stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem zewnętrznym jest zagadnieniem samym w sobie. Tutaj zwróciliśmy uwagę jedynie na niektóre aspekty tego zagadnienia.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)