OSIĄGNIĘCIE EFEKTÓW

Pojawia się wtedy jeszcze problem optymalnej liczby magazynów i ich lokalizacji. Rozwiązanie tych spraw wymaga zastosowania modeli matematycznych. System dystrybucji fizycznej powinien byó kształtowany nie tylko pod kątem osiągnięcia efektów ekonomicznych w aktualnych warunkach, ale w jeszcze większym stopniu z punktu widzenia warunków, które pojawią się w przyszłości. Dostoso­wanie systemu do przyszłych warunków może powodować konieczność ponoszenia nawet nieco wyższych kosztów w obecnym okresie. Jest to jednak niezbędne dla zapewnienia elastyczności systemu. Przy opracowaniu systemu powinno się dlatego uwzględniać plany przedsiębiorstwa dotyczące wprowadzenia nowych produktów na rynek, zamierzenia w dziedzinie rozszerzenia rynków, zmiany w zakresie orga­nizacji dystrybucji itp.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)