OZNACZENIE DĄŻEŃ

Wydaje się, że dla oznaczenia ówczesnych radykalnych dą­żeń literackich należy utrzymać termin wprowadzony przez Dembowskiego:   „młoda piśmienność warszawska”. Takobwieszczał on jej narodziny: „Młodość, hasło dążeń wszelkich postępowych, młodość, ów wyraz strojny jako aniołów śpiew, potężny jako jęk potępieńców, cnota i wielkość, miłość i mą­drość, twórczość, objęte w jednym uniesienia, zapału, namięt­ności ognisku, młodość, ten wyraz boski, uczuty, jeżeli nie , przez każdego, kto godzien zwać się człowiekiem, za­błysła jaskrawą zorzą ponad piśmiennością Warszawy. Pa­tos otwierającej artykuł-manifest charakterystyki dobrze od­daje wielkie nadzieje Dembowskiego, których katastrofę po­zwalają w pełni rozpoznać zeznania „szaleńców XIX wieku”! przed Komisją Śledczą w Aleksandrowskiej Cytadeli w War­szawie. Słowacki miał poczucie odrębności swego tonu poetyckiego, więcej — miał poczucie własnej wyjątkowości. Nie zyskało mu ono jednak uznania za życia, a i później nieraz wypomi­nano pisarzowi niefortunne silenie się na oryginalność. Kon­dycja poety przecież to właśnie świadomość własnej niepowta­rzalności, jedyności i bezwzględna walka o ich uznanie przez społeczeństwo, przez opinię literacką, przez krytyków, przez współczesnych, przez potomnych, przez wszystkich zawsze i wszędzie.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)