PODNIESIENIE POZIOMU USŁUG

Na podstawie dotychczasowych rozważań można zatem powiedzieć, że rejonowy magazyn powinien być uruchomiony wówczas, kiedy oszczędność kosztów transportu i   efekty związane z podniesieniem poziomu usług przewyższają koszty prowadzenia magazynu rejonowego. Duże przedsiębiorstwa produkcyjne w związku z tj^m po­winny rozważać celowość uruchamiania na obsługiwanym rynku rejonowych ma­gazynów albo punktów składowania. Uruchamiając sieć magazynów lub skła­dów mogą one obniżyć koszty dostaw, a także zapewnić szybszą realizację za­mówień. Uruchomienie takiej sieci wyłania szereg dodatkowych problemów; trzeba .mia­nowicie określić wówczas optymalną liczbę magazynów (składów), miejsca ich lokalizacji oraz optymalny poziom zapasów w każdym z nich.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)