PODOBNY SPOSÓB

Sam Bogdaszewski mniej więcej w podobny sposób scharak­teryzował zasady własnej propagandy demokratycznej. Inte­resujące w jego wywodach jest to, co można byłoby nazwać „uwewnętrznieniem demokratyzmu”, którą to postawę usiło­wał zaszczepić ogółowi „młodej szlachty”. Motywacja emocjo­nalna poglądów demokratycznych została przez Bogdaszewskiego jasno wypowiedziana: obudzenie „żalu na widok nędzy i cierpień”, co szczególnie targało „młodymi sercami”, wrażli­wymi na widoki poniżania „godności człowieka”. Bogdaszew- ski, mówiąc przed Komisją Śledczą: „Oto jest zupełny i szcze­ry zakres mojej propagandy przeze mnie same-‚ go utworzony” (podkr. — M.J.), nie tylko chciał całą winę wziąć na siebie — w ten sposób ujawniał również swoje i wewnętrzne, intymne wręcz przeżycie krzywdy ludu i dojście do przekonań demokratycznych drogą własnej wrażliwości i własnej myśli.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)