POETA -ŻOŁNIERZ

Pamiętajmy, że z perspektywy wybuchu insurekcyjnego młodzi romantycy, którzy wszak byli jego twórcami, utożsamili jednoznacznie rewolucję literacką z rewolucją politycz­ną i autorytatywnie narzucili ten sąd pokoleniom; uznali ro­mantyzm za przygotowanie powstania, a noc listopadową i jej następstwa za efekt szczytowy i najwłaściwszy rewolucji ro­mantycznej (por. zamieszczone w niniejszym tomie studium Rewolucja literacka a rewolucja polityczna). Niezależnie od tego, ile w owych twierdzeniach tkwiło prawdy historycznej (późniejsi badacze np. nieraz upierali się przy poglądzie, że ani podchorążowie w większości, ani tym bardziej dowódcy powstańczy nie byli „romantykami”), przyjęły się one dość powszechnie. W powstaniu objawiła się też grupa poetów — wśród nich może najbardziej typowym był Seweryn Goszczyń­ski — obdarzonych mandatem żołnierskim, uczestników po­wstania 1830—1831 r. i jego piewców. Poeta-żołnierz stał się najwyższym wcieleniem polskiej ro­mantycznej wielkości.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)