POJĘCIE PRZESTĘPSTWA

Widzimy też niezmiernie wyraziście, jakim pojęciem „prze­stępstwa” posługiwały się władze i jak rozmaicie odbijało się ono w świadomości oskarżonych. Stajemy się świadkami dwu­znacznych manipulacji rozmaitymi szczególnie „niebezpiecz­nymi’ słowami oraz prób interpretacji tych samych wydarzeń ze zmienionego punktu widzenia: to, co było uniesieniem i sza­leństwem patriotyczno-demokratycznego porywu, staje się te­raz przedmiotem — czasem nadto już podejrzanie gorliwej — skruchy nawróconego grzesznika. Mamy do czynienia z niepo­prawnymi „recydywistami marzenia”, z doskonałymi adwo­katami własnej sprawy (jak Gerwazy Gzowski), z tymi, którzy uwewnętrznili racje Komisji Śledczej (Henryk Gruszecki nawet pragnie „przyłączyć się do Kościoła grecko-rosyjskiego” i na­zywa siebie „prawie Rosjaninem”), i z tymi (a jest ich więk­szość), którzy podjęli z owymi racjami bardzo przemyślaną walkę. Ale jednak w wielu wypadkach nigdy się nie dowiemy, jaki był wymiar „szczerości” zeznań, m.in.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)