POKRYWANIE KOSZTÓW

Niektóre produkty w takim przypadku mogą pokrywać koszty zmienne i tylko pewną część kosztów stałych . Cel strategii cen może być również formułowany w postaci zwrotu określonego procentu od poniesionych nakładów inwestycyjnych). Jeżeli na przykład procent ten wynosi 10 w skali rocznej, to w takiej części nakłady te powinny partycypować w cenie produktu. Sposób ten ma obok dodatnich stron, polegających przede wszystkim na powiązaniu polityki inwestycyjnej ze strategią cen, również pewne ujemne strony. Przy procentowym sposobie ustalania tego wskaźnika absolutna suma zwrotu nakładów zależy od wielkości produkcji. Jeżeli faktyczna wielkość produkcji jest mniejsza od wielkości, przy której był ustalany procent zwrotu po­niesionych nakładów inwestycyjnych, wówczas przedsiębiorstwo nie osiągnie zapla­nowanej wielkości wskaźnika.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)