POPYT A CENA

Podstawowy związek pomiędzy ceną a popytem określa tzw. prawo zmniejszającego się popytu. Zgodnie z tym prawem, gdy cena dobra wzrasta, wówczas popyt na to dobro zmniejsza się, i odwrotnie: obniżka ceny powoduje wzrost popytu. Od tej prawidłowości istnieją wyjątki. W pewnych bowiem sytuacjach wzrost ceny jakiegoś dobra może wywołać równoczesny wzrost popytu. Zjawisko to znane jest pod nazwą paradoksu Giffena. Zostało ono po raz pierwszy zaobserwowane w ubiegłym stuleciu w Anglii, gdzie wzrost cen chleba spowodował wzrost popytu na chleb wśród ludności robotniczej. W budżetach tej ludności wydatki na chleb stanowiły znaczną pozycję, w związku z czym zwyżka ceny chleba oznaczała odczuwalne zmniejszenie się dochodów realnych tej ludności. Zmusiło to ją do zmiany sposobu odżywiania, tj. ograniczenia konsumpcji artykułów bardziej luksusowych i zwiększenia konsumpcji chleba.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)