POŚWIĘCENIE CZŁOWIEKA

 Jako człowiek bezwzględnie wówczas poświęcony spiskowi, nie dostrzegał on przed sobą żadnych innych celów. Z zeznań „świętokrzyżców” wyłania się coś nader pasjonują­cego, mianowicie nie tylko autoportret Ehrenberga, ale rów­nież kilkanaście jego rozmaitych portretów szkicowanych przez pozostałych spiskowych. To zresztą zupełnie odrębny problem badawczy. W tej chwili warto zwrócić uwagę, że Wyrzykow­skiemu — jak i innym — Ehrenberg rysował się jako konspi­rator ostrożny, wytrawny i przebiegły, umiejący się w propa­gandzie posługiwać „dwójznacznością”, mową ezopową, zręcz­nymi sugestiami i niedomówieniami. „Ehrenberg niby przez swoją zimną powierzchowność zdaje się być nieudolnym, wsze­lako w gruncie samym jest bardzo zręcznym, umiejącym trafić w słabość ludzką i nią stosunkowo do swych widoków kierować” (221). Dostrzegamy więc tu również te cechy aktorskie konspi­ratora, o których już była mowa z okazji Dembowskiego, cechy niezbędne do życia podziemnego w państwie carów.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)