POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY

Poszczególne komponenty (formy) promocji uzupełniają się jeszcze w innym sensie. Proces podejmowania decyzji zakupu przez nabywców składa się — jak wia­domo — z określonych stadiów. Nabywca od stanu nieświadomości (niewiedzy) prze­suwa się stopniowo do ostatniego stadium, tj. zakupu (działania). Aby decyzja zakupu mogła nastąpić, przedtem należy zwrócić uwagę nabywcy na dany produkt (usługę), następnie wywołać zainteresowanie produktem i wreszcie rozbudzić chęć posiadania go. Z tego punktu widzenia rzecz rozważając można powiedzieć, że reklama i promocja uzupełniająca okazują się bardziej skutecznym narzędziem pozwalającym zainteresować potencjalnych nabywców niż sprzedaż bezpośrednia.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)