PRAWDZIWE OBJAWIENIE

Z tego punktu widzenia wizje Snu Cezary i Le­gendy stały się dla niego prawdziwym objawieniem ducha przyszłości. W wykładzie trzydziestym drugim kursu II (z 28 VI 1842) Mickiewicz wspomniał, że Schelling głosi obecnie w Ber­linie „naukę, której pierwiastki znajdujemy u poetów pol­skich. Schelling naukę tę przez długi czas taił.” Zawiera ona wiedzę o fazach rozwoju chrześcijaństwa: po epoce św. Piotra i św. Pawła ma wkrótce nadejść epoka św. Jana, „epoka en­tuzjazmu i miłości”. Tajemnicy tej jednak wcześniej zdaniem Mickiewicza udzielono polskim pisarzom-prorokom. Dowodem służyć mają właśnie Trzy myśli. Natchniony profesor nie od­czuwa żadnych wątpliwości: „Nauka ta [tj. Schellinga] została ogłoszona dopiero przed kilku miesiącami, a wiadomo wszyst­kim, że w pismach sławnego autora Irydiona jest ona rozwi­nięta poetycznie w symbolach” (X, 411). Nawet jeśli to ten sam duch czasu przeświecał w ideach obu pisarzy, dla Mickiewicza był on duchem objawienia, mówiącego przede wszystkim o  przyszłości chrystianizmu. A we względzie takiej wiedzy naród polski w osobach swoich poetyckich reprezentantów bywał szczególnie wyróżniony, gdyż na to sobie w pełni za­służył.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)